Eidsiva Espot

Eidsiva Espot – elektronisk kundeforhold

Eidsiva Energi er den største aktøren innen produksjon, salg og overføring av strøm og bredbånd i innlandsfylkene Hedmark og Oppland, og har som visjon å være en drivkraft for innlandet i Norge. Eidsiva Energi har satt seg gode mål, og ønsker å være en viktig faktor i utviklingen og veksten til regionen. Med over 100 ansatte driver Eidisva Energi over 22 000 kilometer med strømnett i Innlandet, og omsetter for 4 milliarder kroner i året. Eidsiva Energi AS eies av 27 kommuner og to fylkeskommuner, og eierne gir konsernet muligheten til å tenke langsiktig innen utbygging og utvikling av fornybar energi, infrastruktur og innovasjon.

Fornybar energi

For å sikre lokal forankring har Eidsiva Energi kjøpt opprinnelsesgarantier fra noen utvalgte kraftverk i Innlandet. Denne garantien er med på å definere produksjonens opprinnelse. Dersom du har en slik garanti i din strømavtale, kan du være helt sikker på at hundre prosent av strømmen du kjøper kommer fra fornybar energi. Av andre kundefordeler du kan ha med Eidsiva, så tilbyr vi rabaterte og gratisbilletter til idretts- og kulturarrangement i hele Hedmark og Oppland. Eidsiva er stolt sponsor av over 200 lag og foreninger, og du kan bestille billetter til disse. Blant annet kan du nå få gratisbilletter til Hunderfossen Familiepark. Mye av Eidsivas utbytte går også tilbake til samfunnet gjennom eierne, da de får en rimelig avkastning av verdiene de eier i Eidsiva. Noe av utbyttet brukes også til å investere i produksjon og innovasjon av fornybar energi, for å sikre bedre forsyning av strøm til kundene.

Hvert år brukes opp mot 6,5 millioner kroner på kompetanse, innovasjon og næringsutvikling i regionen. Blant annet har Eidsiva vært en pådriver og bidragsyter til nyetablerte Center for Cyber and Information Security, og ønsker hele tiden å trekke ledende kompetanse og ny næring til Innlandet.

Strømleverandør innlandet

Fire av fem kunder i innlandet velger Eidsiva som sin strømleverandør. I tillegg er selskapet sterkt involvert i markedet for solcelleteknologi, slik at kunder kan produsere sin egen strøm dersom de ønsker det. Dersom du produserer mer strøm enn du bruker med denne teknologien, vil Eidsiva kjøpe dette av deg. Slik sparer du miljøet, samtidig som at får betalt for investeringen din. Fornybare energikilder er fremtiden, og Eidsive tilbyr derfor ferdiginstallerte solcelleanlegg som er tilpasset ditt hjem.

Fordel stømregningen over hele året

Eidsiva kan tilby smarte ting som Jevn Faktura, som fordeler kostnaden din for strøm og nettleie gjennom hele året. På denne måten unngår du høye fakturaer på vinteren, når strømprisen gjerne er på sitt høyeste. I tillegg kan både nye og eksisterende kunder få Prismatch. Prismatch betyr at Eidsiva vil matche prisen, dersom du får et tilbud på en annen strømavtale som er bedre enn den du har i dag.

Bestill strømavtale på nett

I tillegg har Eidsiva Energi lansert Eidsiva Espot. Dette er en rimelig spotavtale for deg som ønsker et elektronisk kundeforhold. Avtalen er svært lettvint – den kan bestilles over nett, og du kan administrere din avtalen via Min Side. Prisen baserer seg på den månedlige gjennomsnittsprisen på kraftbørsen. Denne avtalen gjelder kun for forbrukerkunder, altså en fysisk person som ikke virker som et ledd i en næringsvirksomhet.

 

[button size=”medium” style=”primary” text=”Medium button” link=”http://” target=””]

 

You may also like...